img ארלוזורוב 118, חיפה
  • עקבו אחרינו
אודותינו

 פרויקט “מדד הביטחון של נשים” הוא פרויקט משותף לשישה ארגונים פמיניסטים: נשים נגד אלימות, כיאן-ארגון פמיניסטי, אישה לאישה – מרכז פמיניסטי חיפה, אסוואת – נשים לסביות פלסטיניות, קואליציית נשים לשלום, פרופיל חדש- תנועה לאזרוח החברה בישראל.

תכלית הפרויקט ליצור מדד שיבחן את רמת הביטחון של נשים מקבוצות חברתיות שונות, בתוך ישראל,  ויקיף מגוון תחומים – מגדרי, כלכלי, חברתי, פוליטי, פיסי, מיני ועוד. מטרת המחקר לקדם שינוי בתפיסה של מהו ביטחון  ומה המשמעות של חוסר ביטחון. בישראל ביטחון נתפס לרוב במושגים צבאיים, ואילו הפרויקט מכוון להרחיב את המושג לתחומים נוספים של ביטחון כלכלי, של בריאות, של אלימות במשפחה, של אלימות מינית ועוד.

about